Reference


2023

Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava
Předmět projektu Podpora KVET SZT Ostrava – KGJ „Korýtko“. 3×KGJ v kontejnerovém provedení o výkonu 3×2300 kWe, včetně kioskové trafostanice, technologického kontejneru a nouzového chladiče. Zpracované stupně PD: dokumentace pro společné řízení (DUSP), inženýrská činnost.
Datum zpracování 11 / 2023 až 04 / 2024
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava
Předmět projektu KR – Přechod pára – topná voda C2 – C3, Krnov. Rekonstrukce tepelné soustavy s přechodem z páry na teplovod v části soustavy Krnov: HPS635 Centrum 2, HPS625 Centrum 3, Návrh 11 ks objektových předávacích stanic, Náhradní zdroj tepla na LTO. Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Datum zpracování 06 / 2023 až 10 / 2023
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava
Předmět projektu Teplárny Přerov – připojení suchého chladiče – kotel K6. Připojení 2× suchého chladiče do chladícího systému kotle K6 – Valmet v TPŘ. Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Datum zpracování 06 / 2023
Fotografie
Zadavatel Statutární město Frýdek-Místek
Předmět projektu Ubytovna, ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek – rekonstrukce kotelny. Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny o výkonu 180 kW (4×45 kW kondenzační plynový kotel). Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Datum zpracování 08 / 2023 až 10 / 2023
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava
Předmět projektu ETB ELEKTROKOTEL 18 MW. Novostavba elektro horkovodní kotelny v Elektrárně Třebovice o tepelném výkonu 18 MW, silové napájení elektrokotle na úrovni 22 kV. Kotelna je určena k poskytování služby pro ČEPS (služby výkonové rovnováhy SVR), která je součástí podpůrné služby (PpS) používané k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v distribuční síti. Konkrétně jde o službu mFRR- regulace výkonové rovnováhy s manuální aktivací. Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS), inženýrská činnost.
Datum zpracování 12 2023
Zadavatel Fyzikální ústav AV ČR, v. v.i.
Předmět projektu Instalace kogenerační jednotky v areálu ELI BEAMLINES Dolní Břežany. 1×KGJ GENTEC v kontejnerovém provedení o výkonu 0,6 MWe, včetně akumulace tepla 100 m3, kioskové trafostanice, technologického kontejneru. Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS).
Datum zpracování 12/2023 až 02/2024
Zadavatel Psychiatrická nemocnice Bohnice
Předmět projektu Výstavba zdroje KVET (plynová kogenerační jednotka) v areálu PN Bohnice. 1×KGJ v protihlukové kapotě o výkonu 0,43 MWe, včetně akumulace tepla 60 m3, trafostanice, vyvedení tepla do areálového teplovodu. Zpracované stupně PD: studie proveditelnosti, pro stavební povolení (DSP).
Datum zpracování 11/2023 až 02/2024
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava
Předmět projektu ETB – NT parovod 1,2MPa DN 500 – pasportizace + pevnostní výpočet. Zpracování pasportizace a pevnostního výpočtu NT parovodu 1,2 MPa DN 500 v Elektrárně Třebovice. Zpracované stupně PD: pasportizace + pevnostní výpočet.
Datum zpracování 12 / 2023
Fotografie

© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign