Reference


2017

Zadavatel Teplo Vrbno s.r.o.
Předmět projektu Změna způsobu vytápění mateřské školky Jesenická, která spočívá v napojení na zdroj tepla – kotelnu fy TEPLO Vrbno s.r.o. na ul. Myslivecká, včetně teplovodní přípojky a úpravy vnitřní otopné soustavy.
Datum zpracování 12/2017
Zadavatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Předmět projektu Změna zdroje tepla hotelu Vltava: výměna stávajících kotlů na koks za kotle na pelety a nově vybudovaný zásobník na pelety o výkonu 2×188 kW.
Datum zpracování 10/2017
Zadavatel Statutární město Frýdek-Místek
Předmět projektu Nová horkovodní přípojka 2× DN50 ze stávajícího rozvodu ve VS v suterénu pod bazénem ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek.
Datum zpracování 09/2017
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s.
Předmět projektu T – KR – Hala Hexium, nová teplovodní přípojka 2× DN50 z prostoru HPS Kasárna do objektu Haly Hexium, Krnov.
Datum zpracování 08/2017
Zadavatel DEPOS HORNÍ SUCHÁ, a.s.
Předmět projektu ZAHUŠŤOVACÍ STANICE DEPOS HORNÍ SUCHÁ, a.s., instalace technologie výroby el. energie spalováním bioplynu v mikro turbínách 4×65 kWe.
Datum zpracování 07/2017
Zadavatel Veolia Energie ČR
Předmět projektu Úprava křižovatky SV. Ducha x Hlubčická v Krnově – SO 501 – Přeložka parovodu, přeložka parovodu DN200 z prostoru upravované křižovatky do chodníku směrem k parčíku.
Datum zpracování 06/2017
Zadavatel ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Předmět projektu Projekt záložního napájení zařízení M8 z dieselagregátu a transformátoru T2 v areílu ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., větrání a chlazení rozvodny.
Datum zpracování 05/2017
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s.
Předmět projektu KR – Byty K. Čapka, náhrada plynové kotelny novou parní výměníkovou stanicí
Datum zpracování 04/2017
Zadavatel ČEZ a.s. OJ Elektrárny Poříčí, Hodonín, Lokalita Poříčí, Kladská 466, 541 37 Trutnov
Předmět projektu Úprava VTO5 – odfuk PV + bypass vody, projektová dokumentace řeší problematiku zaplavování parního prostoru vysokotlakých ohříváků (VTO) v případě poruchy svazku trubek ohřívané napájecí vody
Datum zpracování 01/2017

© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign