Průkazy energetické náročnosti budov

Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska spotřeby jednotlivých energií (vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody a osvětlení). Zpracování PENB standardně provádíme dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Povinnost  zajistit zpracování PENB ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2006 a zákon v novelizovaném znění č. 318/2012 Sb. stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Tito jsou povinni zajistit zpracování PENB:

  • Při výstavbě nových budov.
  • Při větších změnách dokončených budov.
  • Při užívání budovy orgánem veřejné moci (od 1.7.2013) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m².
  • Pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m².
  • Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.
  • Při pronájmu budovy.

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign