Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace dokládá podrobné tvarové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a zvláštních předpisů zajišťujících komplexnost a plynulost výstavby, projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení.

Rozsah zpracování

Projektová dokumentace zpracována v členění v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 5:

Dokumentace obsahuje části:

  1. Průvodní zpráva
  2. Souhrnná technická zpráva
  3. Situační výkresy
  4. Výkresová dokumentace
  5. Dokladová část

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign