Oblast působnosti

Náš projekční tým naší organizace se zaměřuje na projektování v energetice. Mezi naše hlavní oblasti působnosti patří:

Kotle, kotelny a koge­nerační jednotky

 • KOTLE: veliký rozsah výkonu
 • KOTLE palivo: biomasa, plyn, alternativní paliva, aj.
 • KOTLE teplonosné médium: voda, pára
 • KGJ: spalovací motory a spalovací turbíny
 • KGJ palivo: zemní plyn, bioplyn, degazační plyn, olej
 • KGJ: využití tepla pro technologické účely
 • vodní hospodářství
 • palivové hospodářství
 • čištění spalin
 • komín
 • kompletní projekt včetně MaR, silnoproud, zdravotechnika, VZT apod.

Sítě

 • teplovodní, horkovodní
 • podzemní, nadzemní
 • předávací stanice
 • napojení na stávající systémy

Výměníkové stanice

 • médium: teplovodní, horkovodní, parní
 • parametry: dle požadavků zákazníka

Dodatečné využití odpadního tepla

 • olejové výměníky (kompresorové stanice – výroba TV)
 • externí spalinové EKO (plynové kotle)
 • spalinové výměníky (technologické procesy)
 • ORC jednotky (spalovací turbíny, technologické procesy)

Výroba chladu

 • typ: kompresorové, absorpční
 • kompletní systémy

Technologické stavby a zařízení

 • Kompresorové stanice, rozvody vzduchu
 • Čerpací stanice, rozvody vody
 • Ocelové konstrukce menších rozsahů

Oblast naší působnosti neustále rozšiřujeme, proto nás s požadavkem na projekční práce v příbuzných oborech určitě kontaktujte.


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign