Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace obsahuje jednoznačně určující závazné požadavky tvarové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru; dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení Nenahrazuje realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

Rozsah zpracování

Projektová dokumentace zpracována v členění v souladu s vyhláškou

č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 6:

Dokumentace obsahuje části:

  1. Průvodní zpráva
  2. Souhrnná technická zpráva
  3. Situační výkresy
  4. Výkresová dokumentace
  5. Dokladová část

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign