Dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace k územnímu řízení slouží k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu. Je již detailněji zpracovaná než studie. V projektové dokumentaci k územnímu řízení jsou již zahrnuty projekty protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, avšak ne v tak detailní stavební podobě, jako v dokumentaci následující pro stavební povolení. Cílem těchto odborných částí kompletního projektu  je dokázat, že stavba je za daných podmínek proveditelná a je v souladu se všemi normovými hodnotami a prováděcími a právními předpisy. 

Z dokumentace musí být patrné přesné rozměry stavby, přesné odstupy od hranic a ochranných pásem, osazení stavby na pozemku, její výška, hloubka, počet podlaží, soulad s územním plánem, apod.

Rozsah zpracování

Projektová dokumentace zpracována v členění v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 1:

Dokumentace obsahuje části:

  1. Průvodní zpráva
  2. Souhrnná technická zpráva
  3. Situační výkresy
  4. Výkresová dokumentace
  5. Dokladová část

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek







 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign