Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je většinou nejvyšším stupněm analýzy investičního, nebo podnikatelského záměru. Studie proveditelnosti je důležitým dokumentem především u projektů značného finančního rozsahu k posouzení skutečnosti, zda je daný projekt vůbec životaschopný, popř. s jakými ekonomickými výsledky.Na základě požadavků objednatele zpracujeme studii proveditelnosti na jakýkoliv investiční záměr, ať už se jedná o investici menšího rozsahu, nebo rozsáhlý investiční záměr. Naše zkušenosti především z oblasti energetiky a ekonomiky nám pomáhají nalézt rizika a výhody jednotlivých investičních záměrů, včetně určení jejich životaschopnosti.

Je zpracována v písemné formě s těmito výstupy:

 • Identifikační údaje
 • Popis výchozího stavu
 • Návrhy variant řešení daných technologií
 • Ekonomická analýza navržených variant
 • Výběr optimální varianty – technické řešení
 • Environmentální vyhodnocení
 • SWOT analýza doporučeného projektu
 • Časový plán projektu
 • Závěrečné zhodnocení – závazné výstupy
 • Závěrečné doporučení
 • Přílohy

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign