Energetické audity

Zpracování energetického auditu s garancí akreditovaného energetického auditora patří již delší dobu k našim standardním službám. Na základě požadavků objednatele zpracujeme energetický audit na jakýkoliv funkční celek, ať už se jedná pouze o jednu budovu, výrobní technologii, nebo celé výrobní areály a funkční celky typu nemocnice, škola, apod. Naše zkušenosti především z oblasti energetiky a ekonomiky nám pomáhají nalézt co nejvyšší potenciál úspor jednotlivých funkčních celků, včetně jejich ekonomického uplatnění v praxi.

Energetický audit slouží k získání podrobných údajů o energetickém hospodaření daného objektu, výrobního areálu, či funkčního celku. Provádí jejich analýzu a poukazuje na nedostatky, ať už patrné na první pohled či na nedostatky skryté. Součástí auditu je rovněž nalezení možností úspor energie spolu s návrhy jejich realizací a ekonomickým hodnocením (ocenění a návratnost vynaložených prostředků).

Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a zákon v novelizovaném znění č. 318/2012 Sb. především větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 213/2001 Sb. a její novela č. 480/2012 Sb. Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem organizace (IČ).

Je zpracován v písemné formě s těmito výstupy:

  • Identifikační údaje
  • Popis výchozího stavu
  • Zhodnocení výchozího stavu
  • Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
  • Ekonomická analýza
  • Výběr optimální varianty
  • Environmentální vyhodnocení
  • Závěrečné zhodnocení – závazné výstupy
  • Evidenční list
  • Přílohy

Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign