Autorský dozor

Autorský dozor představuje závěrečnou kreativní účast tvůrce projektu stavby na její realizaci. Obdobně jako projekt je práce autorského dozoru složena z mozaiky dílčích profesních částí a činností, které osoba pověřená autorským dozorem spojuje a organizuje k dosažení společného cíle, kterým je hotová stavba.

Nejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Převážnou část předmětu činnosti výkonu autorského dozoru představuje účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby.

Dle §152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění je stavebník povinen u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.


Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign