O společnosti

Počátky naší společnosti sahají až do května 1994. Tehdy byla založena společnost Eldot, s.r.o. zabývající se převážně projektováním, montáží a opravami elektrických zařízení.

Postupem času se společnost stále více orientovala na projekční činnost v oblasti energetiky a teplárenství. Hlavní zlom nastal v srpnu 2004, tedy v době, kdy se stal většinovým majitelem společnosti Ing. Otakar Mikula. Došlo k přejmenování společnosti na MIOT, s.r.o. a jasnému vymezení směru, kterým se bude firma ubírat.

Další významný milník nastal v srpnu 2013, kdy společnost byla zakoupena dvěma společníky – doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem a Ing. Michalem Židkem, Ph.D.

V září 2015 z funkce jednatele společnosti odstoupil Ing. Michal Židek, Ph.D.

Došlo k modernizaci vybavení a rozšíření našeho zkušeného projekčního týmu. Věříme, že i ve třetí dekádě naší existence zůstaneme stabilní společností schopnou čelit novým výzvám, a že dokážeme spolehlivě uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky.


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign