Energetické posudky

Pojem energetický posudek (EP) vznikl na základě novelizace zákona o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. Povinnost zpracovat energetický posudek ukládá zákon o hospodaření energií v novelizovaném znění č. 318/2012 Sb. Náležitosti energetického posudku potom upravuje vyhláška č. 480/2012 Sb. Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí EP pro:

  • Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW (EP je součástí PENB).
  • Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW (EP je součástí PENB).
  • Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektrické energie u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných
  • Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných.
  • Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství užívající plynové turbíny s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 2 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných.

Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství užívající spalovací motory s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 0,8 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných.

Posouzení proveditelnosti projektů tykajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů uvedených v předchozí odrážce.


Zaujaly Vás naše služby?

Napište nám přímo z těchto stránek 
 * – povinné údaje


© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign