Reference


2018

Zadavatel SPOLANA a.s.
Předmět projektu Nová energetika ve Spolana a.s., zpracování basic a detail designu vnějších spojovacích potrubí pro nové energetické centrum a nové výměníkové stanice.
Datum zpracování 10/2018
Zadavatel VEOLIA Průmyslové služby ČR
Předmět projektu Elektrokotelna v objektu elektrorozvodny, Sviadnov, elektro kotelna o výkonu 300 kW, včetně úprav otopného systému
Datum zpracování 06/2018
Zadavatel Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Šternberk
Předmět projektu Nemocnice Šternberk – výměna zdroje chladu, včetně napojení 2 VZT jednotek chirurgie a traumatologie, nový zdroj chlazené vody o výkonu 2×50 kW, včetně potrubních rozvodů ke spotřebičům a úprav regulačních okruhů spotřebičů
Datum zpracování 05/2018
Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice
Předmět projektu I/37 MÚK DOUBRAVICE – ODBOČOVACÍ PRUH, SO 501 Přeložka horkovodu, přeložku horkovodu DN 350 z důvodu stavby silnice I/37 MÚK Doubravice – odbočovací pruh.
Datum zpracování 04/2018
Zadavatel ČEZ Energo, s.r.o.
Předmět projektu Instalace KGJ V ENERGOCENTRU VÍTKOVICE, a.s. – III., 1×KGJ v kontejnerovém provedení o výkonu 1,6 MWe, četně akumulace tepla 150m3, kioskové trafostanice, technologického kontejneru
Datum zpracování 04/2018
Zadavatel BIRGI NOVO s.r.o.
Předmět projektu Areál pro mytí a výplach cisteren, parcela číslo 6203, katastrální území Přerov, předávací stanice dodávky tepla, respektive transformaci a úpravy parametrů pro potřeby: vytápění objektu a přípravu teplé vody, technologii pro napařování a vyplachování cisteren
Datum zpracování 04/2018
Zadavatel ČEZ Energo, s.r.o.
Předmět projektu INSTALACE KGJ ul. Hornova 921, Horní Slavkov, 2×KGJ v kontejnerovém provedení o výkonu 2×2 MWe, četně akumulace tepla 2×150m3, kioskové trafostanice, technologického kontejneru a úpravy stávající plynové kotelny
Datum zpracování 03/2018
Zadavatel Varroc lighting systems, s.r.o.
Předmět projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství Varroc lighting systems, s.r.o., nové plynové kotelny, nová parní kotelna, rozvody plynu a tepla.
Datum zpracování 03/2018
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s.
Předmět projektu Nová teplovodní přípojky 2× DN65 pro dům na adrese Mlýnská 10, Ostrava
Datum zpracování 03/2018
Zadavatel MSV Metal Studénka, a.s.
Předmět projektu Rekonstrukce rozvodů a vytápěcích jednotek v montážních halách v areálu MSV Metal Studénka, a.s.
Datum zpracování 01/2018

© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign