Reference


2006

Zadavatel Dalkia Ostrava, a.s., IČ: 64610039
Předmět projektu Modernizace PS19, PS31 a PS75
Datum zpracování 05/2006
Zadavatel ČEZ, a.s., IČ: 45274649, pro EDĚ
Předmět projektu Potrubní kolektor mezi CHÚV a LOV EDĚ
Datum zpracování 04/2006
Zadavatel ČKAIT, Ing. Sláčal Csc, tel. 602537353
Předmět projektu Profesní informační systém PROFESIS, Technologická zařízení staveb, Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, MP 1.5.4, (spoluautor)
Datum zpracování 2006
Zadavatel Dalkia Česká republika, a.s., Divize Ostrava, IČ: 45193410
Předmět projektu Vytápění šaten a sprchovišť
Datum zpracování 2006

© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign