Reference


2015

Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s.
Předmět projektu Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově, modernizace stávající parní tepelné sítě na horkovodní, 3 etapy z 6 etap.
Datum zpracování 12/2015
Zadavatel ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Předmět projektu Nový zdroj chladu pro obj. M10, chladící výkon 1,55 MW, vzduchem chlazené chladící jednotky
Datum zpracování 10/2015
Zadavatel Veolia průmyslové služby ČR, a.s.
Předmět projektu Oprava horkovodu ČSM Sever, výměna stávajícího horkovodního potrubí v areálu ČSM Sever
Datum zpracování 10/2015
Zadavatel Úpravy na výměníkové stanici ve FENICE Rzeszów, Polsko
Předmět projektu Modernizace výměníkové stanice 22 MWt pro potřeby WSK a MPEC, Polsko
Datum zpracování 09/2015
Zadavatel ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721
Předmět projektu Realizační projekt kompresorové stanice v Ústředně I, prováděcí dokumentace
Datum zpracování 08/2015
Zadavatel ELORA GROUP, s.r.o., IČ: 25365517
Předmět projektu DAECHANG SEAT PHASE II., projektová dokumentace pro územní řízení
Datum zpracování 07/2015
Zadavatel ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Předmět projektu Nový zdroj chladu pro obj. M, chladící výkon 3,5 MW, vodou chlazené chladící jednotky, suché chladiče
Datum zpracování 07/2015
Zadavatel Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČ: 27826554
Předmět projektu Bilanční schéma zapojení provozovny ČSM Sever, projektová dokumentace
Datum zpracování 06/2015
Zadavatel Energoprojekta Přerov, spol. s r.o., IČ: 43541747
Předmět projektu Zabezpečení 90 MWt v oblasti Ostrava-Vítkovice, zpracování studie
Datum zpracování 05/2015
Zadavatel Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Předmět projektu Zvýšení účinnosti systému KVET – lokalita ČSM, instalace KGJ o výkonu 1200 kWe na degazační plyn
Datum zpracování 05/2015
Zadavatel Technomont Frýdek-Místek, s.r.o., IČ: 48396133
Předmět projektu Výměna výstupního parovodu kotle K1 v Teplárně Přívoz, projektová dokumentace k realizaci díla
Datum zpracování 04/2015
Zadavatel Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410
Předmět projektu VT parovod do RS, projektová dokumentace pro provádění stavby
Datum zpracování 04/2015
Zadavatel GGC Energy, s.r.o., IČ: 28647475
Předmět projektu UCEEB – dodávka přístrojového vybavení I., část VIII. Spalovací mikroturbína, realizační projektová dokumentace pro napojení mikroturbíny C30, LPNG, GC, CE
Datum zpracování 02/2015
Zadavatel ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721
Předmět projektu Nový zdroj chladu pro objekt M1, ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., dokumentace pro stavební povolení
Datum zpracování 02/2015
Zadavatel ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Předmět projektu Nový zdroj chladu pro obj. M1, včetně rozvodů chlazené vody DN400, chladící výkon 4,7 MW, vodou chlazené chladící jednotky, uzavřené věže
Datum zpracování 01/2015

© 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign